REGULAMIN ZAKUPÓW

 

1. Klient składając zamówienie akceptuje jednocześnie warunki niniejszego Regulaminu.
2. Wraz z przesłaniem przez Wydawnictwo do klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (oferty) oraz dokładnym określeniem całkowitej wartości zamówienia (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów wysyłki) zostaje zawarta umowa.
3. Klient ma prawo do zmiany bądź anulowania zamówienia pocztą elektroniczną do chwili wysłania przesyłki z zamówionym towarem.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze liczone od momentu:
  1. wpływu stosownej kwoty na konto bankowe Wydawnictwa, jeśli Klient zadeklarował dokonanie przedpłaty
  2. otrzymania przez Wydawnictwo zamówienia, jeśli Klient wybrał przesyłkę pobraniową
5. Realizacja złożonego zamówienia jest uzależniona od stanu magazynowego zamawianych towarów. W przypadku braku części bądź wszystkich zamówionych towarów w magazynie Wydawnictwa Klient zostanie o tym poinformowany i może wybrać częściową realizację zamówienia, anulowanie zamówienia bądź wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
6. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 50 PLN, w przypadku dokonania przedpłaty na konto Wydawnictwa koszty przesyłki zamówionych towarów pokrywa Wydawnictwo. W pozostałych przypadkach (także w przypadku wysyłki płatnej przy odbiorze) koszty przesyłki pokrywa Klient, przy czym są one zgodne z cennikiem Poczty Polskiej.
7. Do każdego zamówienia Wydawnictwo wystawia Fakturę VAT.
8. Ceny towarów podawane na stronie internetowej Wydawnictwa oraz w katalogu wydawniczym są cenami brutto w polskich złotych i zawierają wliczony podatek VAT.
9. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na kwotę obejmującą koszt zakupionych towarów oraz ewentualne koszty wysyłki aktualne w momencie złożenia przez niego zamówienia.

10.

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. 1997, Nr 137, poz. 883; tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), Wydawnictwo zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów, które to na żądanie zostaną im udostępnione wraz z prawem ich poprawiania lub usunięcia z bazy danych Wydawnictwa.