tytuł
autor
cena
kategoria
Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej Anna Szachoń-Pszenny 49.9 zł monografie
Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne) Łukasz Pohl 34.9 zł monografie
Derogacja w analizach teoretycznoprawnych Mikołaj Hermann 41 zł monografie
Global Ocean Governance. From Vision to Action Dorota Pyć, Jakub Puszkarski (eds.) 44.9 zł monografie
Handel światowy w zintegrowanym porządku prawnym Maciej Nyka 39.9 zł monografie
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie dr Roma Zaborowska 44.9 zł monografie
Konwencja o Prawach Dziecka
Analiza i Wykładnia
NAKŁAD WYCZERPANY
Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Smyczyńskiego 9.98 zł monografie
Międzynarodowe prawo Internetu Joanna Kulesza 54.9 zł monografie
Normy ostrożności w prawie karnym Marcin Byczyk 59.9 zł monografie
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie Piotr Jóźwiak 49.9 zł monografie
Opera minora, tom I i II Władysław Rozwadowski 99 zł monografie
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne. dr Monika Florczak-Wątor 49 zł monografie
POLITYKA BILANSOWA A OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Ryszard Kamiński 39.9 zł monografie
Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej Ryszard Kamiński, Łukasz Owczarek 39.9 zł monografie
POZYCJA PRAWNA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Włodzimierz Głodowski 22.05 zł monografie
Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy Anna Reda 34.9 zł monografie
Prawo do strajku w państwach bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego. Implikacje dla Polski dr Tatiana Wrocławska 47.25 zł monografie
PRAWO PODMIOTOWE DO DOBREGO ŚRODOWISKA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I POLSKIM Krystyna Urbańska 54.9 zł monografie
PRAWO REKLAMY
w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawnoporównawczym
Robert Stefanicki 39.9 zł monografie
Prowokacja. Analiza prawnokarna Konrad Burdziak 59.9 zł monografie
Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na osobie Małgorzata Balwicka-Szczyrba 47.25 zł monografie
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKI HANDLOWE Jerzy Ciszewski 24.15 zł monografie
Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej Miłosz Andruszkiewicz 39.9 zł monografie
RACHUNKOWOŚĆ MAJĄTKU I KAPITAŁÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
PROBLEMY WYBRANE
Ryszard Kamiński 39.9 zł monografie
Rada Stanu Księstwa Warszawskiego Marek Krzymkowski 43 zł monografie
Rola Policji w polskim postępowaniu karnym Krzysztof Nitkowski 46 zł monografie
Spółka Cywilna Jerzy Ciszewski 9.45 zł monografie
Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego dr Marek Krzymkowski 30.45 zł monografie
Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne państw członkowskich UE dr Krzysztof Scheuring 39.9 zł monografie
System preferencji celnych Unii Europejskiej. Paweł Hanclich 63 zł monografie
SYTUACJA PRAWNA NADZORCY SĄDOWEGO W POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM Andrzej Jarocha 26.25 zł monografie
Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym Andrzej Kallaus 54.9 zł monografie
USTRÓJ SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ dr Małgorzata Materniak-Pawłowska 40.95 zł monografie
Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym Jakub Głowacz 59 zł monografie
ZAMIAR EWENTUALNY W ŚWIETLE PSYCHOLOGII Magdalena Kowalewska-Łukuć 49.9 zł monografie
Zarys Prawa Samorządu Terytorialnego Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Ofiarskiej, Jerzego Ciapały 32.55 zł monografie
ZASADA WOLNOŚCI PRACY W EUROPEJSKIM PRAWIE WSPÓLNOTOWYM Monika Tomaszewska 37.8 zł monografie
Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym Grzegorz Maroń 45 zł monografie
Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym Bartosz Trocha 59.9 zł monografie
Związkowa Zdolność Układowa Jakub Stelina 12.6 zł monografie

<<< powrót