tytuł
autor
cena
kategoria
Ekonomia I - Mikroekonomia
- wydanie drugie, poprawione.
Mieczysław Gulcz 39.9 zł podręczniki
Ekonomia II - Makroekonomia
- nowe wydanie
Mieczysław Gulcz 39.9 zł podręczniki
Elementy Logiki dla prawników.
Wydanie drugie, poprawione.
Wojciech Patryas 39.9 zł podręczniki
Elementy Socjologii Zygmunt Ziembiński 34.9 zł podręczniki
Historia Doktryn Politycznych i Prawnych Krystyna Chojnicka, Henryk Olszewski 54.9 zł podręczniki
Historia Prawa Sądowego Bogdan Lesiński, Władysław Rozwadowski 39.9 zł podręczniki
Historia Ustroju Państwa
- nowe wydanie
Krzysztof Krasowski, Marek Krzymkowski, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz 49.9 zł podręczniki
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE.
Wydanie trzecie
Elżbieta Jantoń-Drozdowska 39.9 zł podręczniki
Nowe Prawo Działalności Gospodarczej Michał Waligórski 14.7 zł podręczniki
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA I PRAWOZNAWSTWA
- wydanie trzecie, poprawione i uzupełnione.
Sławomira Wronkowska 44.9 zł podręczniki
Postępowanie administracyjne. Kompendium wiedzy. Andrzej Paduch 34.9 zł podręczniki
Powszechna Historia Państwa i Prawa Krzysztof Krasowski, Bogdan Lesiński, Krystyna Sikorska Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz 39.9 zł podręczniki
PRAWO CYWILNE, CZĘŚĆ OGÓLNA. Bronisław Ziemianin, Zbigniew Kuniewicz 44.9 zł podręczniki
PRAWO RODZINNE. Zarys wykładu. Wydanie szóste. Tomasz Sokołowski 44.9 zł podręczniki
Prawo Rzymskie Władysław Rozwadowski 49.9 zł podręczniki
Statystyka opisowa z elementami demografii
- wydanie trzecie, poprawione.
Hanna Augustyniak 34.9 zł podręczniki
Ustrój organów ochrony prawnokarnej dr Barbara Janusz-Pohl 39.9 zł podręczniki
Zarys Teorii Prawa Sławomira Wronkowska, Zygmunt Ziembiński 44.9 zł podręczniki
Zarys zarządzania jakością. Ujęcie marketingowo-logistyczne. Wacław Szymanowski, Bożena Pawłowska, Anna Strychalska-Rudzewicz 44.9 zł podręczniki

<<< powrót