Przedsiębiorstwo Wydawnicze ARS BONI ET AEQUI z siedzibą w Poznaniu powstało w 1992 r. Jego nazwa nawiązuje do historycznej definicji prawa Ius est ars boni et aequi - "Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe", sformułowanej przez rzymskiego prawnika Celsusa. Paremia ta stanowi równocześnie motto dla całej działalności Wydawnictwa.

Od początku swego istnienia Wydawnictwo miało charakter akademicki. Wydajemy przede wszystkim książki o tematyce prawniczej, podręczniki dla studentów prawa, administracji i ekonomii, monografie oraz zbiory aktów prawnych i pomoce naukowe oraz wymiennokartkowe zbiory aktów prawnych.
Nasze książki wykorzystywane są przede wszystkim przez studentów prawa, administracji oraz nauk ekonomicznych i politologii. Staramy się też, aby wydawane przez nas pozycje były nieodzowną częścią księgozbiorów prawników-praktyków oraz innych osób spotykających się z problematyką prawną w swojej działalności zawodowej.

Autorzy będący największymi autorytetami w swoich dziedzinach, wysoka jakość edytorska wynikająca z wieloletniego doświadczenia to gwarancja zadowolenia wszystkich, którzy korzystają z naszej oferty.

 

KONTAKT

PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE ARS BONI ET AEQUI

ul. Zakręt 26/1, 60-351 Poznań
tel./ fax.: (61) 8688323
fax.: (61) 8671827

Numer konta:
BANK PeKaO S.A.
30 1240 6609 1111 0000 4933 9631

NIP: 779-164-41-79

Zamówienia oraz zapytania można przesyłać listownie, faxem lub e-mailem:
ksiazki@arsboni.com.pl